logo

Tel No. 084 453 3071

Dienste

showcase image

Ons verskaf die volgende Dienste

 • Boekhou vir alle ondernemings vorme
 • Maandelikse Lone en betaalstrokies
 • Voltooi statutêre opgawes – BTW en LBS
 • Bestuursverslae vir voorlegging aan bestuur, die banke of statutêre liggame
 • Oudit van maatskappy finansiële state
 • Oudit van maatskappy finansiële state
 • Finansile state van Trusts
 • Inkomstebelasting opgawes: Individue, BK, Trusts en Maatskappye
 • Advies oor die implikasies van belastingwetgewing vir induvidu en besigheid
 • Skakel tussen kliënt en SAID
 • Opleiding op rekenaarstelsels en die installering en implementtering daarvan
 • Sekretarile dienste – Registrasies van nuwe besighede asook verandering aan bestaande ondernemings
 • Registrasie van Maatskappye en Beslote Korporasies
 • Registrasie van alle belasting aspekte (BTW, LBS, Persoonlike Belasting)
 • Bestuurskonsultasie